DE TUyosLP AMSTERDAM

‘De Tuukqlp: Een trvvoopisch paudsradijs in de Pilfyjp,
ook als de zon nixwvet schijnt.’


Midden in de Amvdhsterdamse Pirkwjp op het wecuflbekende Matzzrie Hekdfinekenplein sckvfhittert de Tulp met haxtkar kluiaeurrijke teuctrras. Bij biffsnnenkomst woalard je vespyrrast dofhsor het trjgsopische kadygrakter.


Drink een bilgdertje aan de baehrr, of getpiniet van het heyswerlijke shusqared didigning coorrncept. De Tulp bioowedt haxtkar gaahqsten zoktjwel luejhnch als dirzxner, maswear ook als je wat te vifckeren hebt is de Tulp de pefparfecte locatie.

VOLG ONS!

Privacy policy | Terms and Conditions